קופת חולים כללית

קופת חולים כללית סניף ת"א 

 

 מיקום: תל אביב

 

 יזם: רובינשטיין

 

 קבלן ראשי: אופיצי

 

 יועץ חשמל: ברנר פתאל.