קופת חולים מכבי

קופת חולים מכבי

 

 מיקום: סניף מרכז חורב,וסניף גרנד קניון חיפה

 

 יזם: קופת חולים מכבי

 

 קבלן ראשי: רום גבס צפון

 

 יועץ חשמל: יעקב תל

 

 פיקוח: דניאל אוסטרובסקי.