קבלנים ראשיים

 • אורתם מליבו 
 • דניה סיבוס 
 • רום גבס 
 • מנרב 
 • א.דורי 
 • גרין מבנים 
 • י.שטרן 
 • שמיר 
 • אלקטרה בנייה 
 • אגרו טופ 
 • מסילתי 
 • שיי גיל 
 • וילאר 
 • רם אדרת 
 • סולל בונה 
 • שרונים 
 • אונלקו 
 • בילדאפ 
 • אבו עייש 
 • בסט 
 • פדלון בנייה 
 • קיילין את שטניימן 
 • אוגלים 
 • יניב הנדסה