בי"ח נהריה-בריאות האישה

בי"ח נהריה - בריאות האישה

 

 מיקום: נהריה

 

 יזם: משרד הבריאות

 

 קבלן ראשי: אורתם סהר

 

 יועץ חשמל: דן שרון

 

 פיקוח: אפשטיין